Generalforsamling afholdes

23. april 2024 kl. 19.30

i Hadsund Kulturcenter

Lokale nr. 7

 

            Dagsorden

            Pkt. 1             Valg af dirigent

            Pkt. 2             Bestyrelsens beretning for det forløbne år

            Pkt. 3             Aflæggelse af regnskab

            Pkt. 4             Rettidigt indkomne forslag

            Pkt. 5             Fastlæggelse af kontingent

                                  Forslag: uændret kr. 100 for standardkontingent,

                                                –             kr. 150  –   familiekontingent og

                                                –             kr.  300 –   virksomhedskontingent   

            Pkt. 6             Valg af bestyrelsesmedlemmer

                                         På valg:   Mads Villadsen

                                                         Poul Grønhøj

                                                         Palle Sund Kristensen                                                                                                                                                  

           Pkt. 7             Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                                         På valg:    John Thomasen og

                                                          Jørgen Ivan Jensen

            Pkt. 8             Valg af 2 revisorer og 1 suppleanter

                                         På valg:    Lis Hald og

                                                          Jørgen Schmidt

                                  Revisorsuppleant: Niels Kristensen                                                                                                                            

            Pkt. 9             Eventuelt