Bestyrelsens beretning for 2018:

Året var kendetegnet ved den varmeste sommer i mands minde, hvor dyrene det meste af tiden har ligget i skyggen af træerne.

Der har i 2018 fortsat været mange besøgende i dyrehaven og specielt  af turister i feriemånederne. Vi skønner at der på, årsbasis kommer omkring 10.000 besøgende i dyrehaven.

Driften af dyrehaven  er gået tilfredsstillende som den plejer og kun med moderate hærværk.

I årets løb er der dog død 3 dyr:

Det ene var død med en plastikpose i halsen, så det var reelt sultet ihjel. Det kan vi ikke gøre noget ved, udover indtrængende at anmode besøgende om at rydde op efter sig.

Det andet havde viklet sig ind i noget trådhegn og fået alvorlige indvendige skader.

Det sidste var en hjort, der havde været i kamp med en af de andre hjorte, og var blevet så medtaget og ødelagt at det ikke var til at tro at det kunne lade sig gøre. Naturen er barsk.

Vore dyrepassere har som altid gjort et flot stykke arbejde, og vi er taknemmelige for deres energi og store pligtfølelse.

Projektet med udskiftning og opførelse af et nyt bjælkehus trækker ud. Trods bistand fra en byggesagkyndig er samarbejdet med Teknisk Forvaltning gået i hårdknude og vi har anmodet Mariagerfjord Kommune om et møde for at komme videre.

Her i foråret skal vi have lavet en oprydning i haven, så de mange  nedfalde grene og væltede træer fjernes, ligeledes skal hegnet omkring dyrehaven gåes efter.

Vi har lavet en anden hjemmeside for www.hadsunddyrehave.dk , der er meget nemmere at arbejde med, men den har dog den fejl, at den i modsætning til den gamle ikke tæller, hvor mange der har været inde på hjemmesiden. Den gamle hjemmeside sluttede med 11.900 visninger. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til dyrepasserne og den samlede bestyrelse for et fantastisk samarbejde.

Bent Rytter. formand.